Services CdM CDM

eHandwierk Erfahrungsberichte

eHandwierk Erfahrungsberichte

Auf dieser Seite finden Sie Erfahrungsberichte von Unternehmen, die schon vom Angebot des Service eHandwierk profitiert haben:

De Service eHandwierk ass e kompetenten a sympatheschen Uspriechpartner fir Handwierksbetriber. Mir woussten am Ufank net, wat wuel op äis duer kéim bei hirem Passage an eisem Atelier. Mee et huet sech als informativ an interessant erausgestallt a mir hunn nawell vill geléiert a wat mer kéinten asetzen. Weider esou!
Maria Schötzer
Gérante Carrosserie Palanca S.à r.l.
Ech war ganz begeeschtert vun all deenen Info'en wou d‘Mme Kieffer mir ginn huet a vun deenen ech nach näischt wousst. Villes hu mir ëmgesat kritt an et huet eist Schaffe wesentlech vereinfacht. Super kompetent a frëndlech.
Anne Allard
Proprietäre Institut de pédicure Anne S.à r.l.
Wir sind schon teilweise digital unterwegs. Durch den Besuch vom Service eHandwierk haben wir erfahren was noch alles möglich ist und wo wir ungefähr stehen. Die angebotenen Veranstaltungen sind sehr informativ und hilfreich um Verschiedenes im eigenen Betrieb umzusetzen. Wichtig ist, dass man die Möglichkeiten kennenlernt und entscheidet, was zu einem passt.
Ludes Tobias
Geschäftsführer Usträicherbetrieb Ludes S.à r.l.
ReBuild étant déjà sensibilisé aux atouts de la digitalisation, le Service eHandwierk nous a encouragé et dirigé vers les bonnes personnes afin de pouvoir mettre en place des solutions adaptées à notre petite structure.
Laurent Marchand
Associé ReBuild S.à r.l.
Avant la visite du Service eHandwierk, nous pensions avoir mis en place une digitalisation relativement poussée pour notre entreprise. Grâce à notre entrevue avec Mme Kieffer, conseillère «eHandwierk », d’autres pistes de digitalisation, auxquelles nous n’avions pas directement pensé, ont été expliquées.Notre rendez-vous n’a duré qu’une heure, mais il a permis, de façon très constructive, de balayer l’ensemble des éléments de digitalisation qu’il est possible de mettre en place dans une entreprise comme Hydroconcept. Sans oublier les explications sur les aides à l’investissement dont on peut bénéficier avec la mise en place de cette digitalisation.Nous tenons à souligner la très bonne initiative de la Chambre des Métiers pour ce service de « conseillers eHandwierk ».
Francis MOHR
Administrateur Délégué Hydroconcept S.A.
J’ai découvert le programme Fit4Digital lors d’une réunion d’information à la Chambre des Métiers. Suite à une entrevue avec le service eHandwierk, j’ai pu concrétiser la participation de Aero-Flux à ce programme. Aujourd’hui, nous sommes en marche vers la réalisation de nouvelles procédures de travail et d’organisation du travail.
Christophe Heim
Gérant Aero-flux S.à r.l.
De Service eHandwierk mëscht eng super Aarbecht bei senge Veranstaltungen an huet eis gutt iwwert d’Digitalisatioun informéiert. Och hier Visitt bei eis war super. Maacht esou weider. Ech wënschen dem Service eHandwierk vill Erfolleg fir d’Zukunft. Dëst ass eng gutt Initiativ fir d’Betriber hei zu Lëtzebuerg.
Ligia Faber
Proprietäre DIX Manucure et Pédicure Médicale
Der Besuch des Service eHandwierk hat uns über die digitalen Möglichkeiten, die Handwerksbetrieben zur Verfügung stehen, aufgeklärt. Zudem bekamen wir Einblicke, welche staatlichen Förderungen für unsere Schreinerei möglich sind. Am wichtigsten war für uns jedoch die Erkenntnis, dass eine solide Zukunftsstrategie auf der zunehmenden Digitalisierung aufbaut und als Chance wahrgenommen werden sollte.
Simon Becker
Marketingleiter Schreinerei Arnold Becker S.à r.l.

Kontakt

ServiceeHandwierk
Digitalisation Innovation Qualité
CarmenKieffer
Conseillère Innovation
FrédéricWeimerskirch
Conseiller Innovation
TomEhlinger
Conseiller Innovation
RuteSoares
Conseillère Innovation
AnneMajerus
Chef de service